top of page

​Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm may thương hiệu Laube và tập trung vào các sản phẩm liên quan đến việc in chuyển nhiệt thăng hoa.

​Chúng tôi là doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh nội địa và xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước lân cận.

​Để vượt qua sự cạnh tranh về chi phí với các công ty trong nước, chúng tôi luôn suy nghĩ và hành động dựa trên việc giới thiệu máy móc tự động và tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và thiết bị sản xuất.

Cushion & Print

Tổng quan

bottom of page