top of page

Hồ sơ công ty

Tên công ty :   CÔNG TY TNHH ARAIVIETNAM.

Vị trí :              101/1-3, KCN AMATA, Long Bình

                        P. Biên Hòa, TP.Tỉnh Đồng Nai, VIỆT NAM

Vốn điều lệ:     620.000 USD (100% sở hữu bởi Arai Co., Ltd.)

Tháng:            10 năm 2001

Tổng đầu tư:   2.060.000 USD

Vision.jpeg

​PHƯƠNG CHÂM CHẤT LƯỢNG

​1. Cung ứng sản phẩm làm khách hàng thỏa mãn.

2. Tuân thủ tài liệu hướng dẫn đã quy định, không những làm   

   thỏa mãn yêu cầu khách hàng, mà luôn tình kiếm phương pháp

   sản xuất tối ưu hơn.

3. Hạn chế tối đa nguyên nhân gây ra phế phẩm, tiến hành cải

    tiến một cách triệt để.

4. Ổn định sản xuất, xây dựng hệ thống sản xuất duy trì chất

    lượng sản phẩm.

​5.Thúc đẩy thông tin song phương với khách hàng.

Mission
bottom of page