top of page

Cuộc điều tra

101/1-3,KCN AMATA,P.Long Bình,TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai,VIỆT NAM

+84-251-393-6694

Gửi xong.

Vị trí.png

Công ty mẹ

Tên:                    ARAI CO., CÔNG TY TNHH

Vốn:                  40.320.000 Yên

Năm thành lập:  1968

Trụ sở chính:       Kyoto, Nhật Bản

URL:                    https://www.sofiapack.com

Liên hệ:               info@sofiapack .com

bottom of page